среда, 19 октября 2016 г.


МЕТОДИЧНИЙ ПОРАДНИК            
                                                                         

Основні вимоги до уроку

Сформулюємо основні вимоги до особистісно орієнтованого уроку:
1.   пріоритет особистості учня в організації  освітнього  процесу;
2.  орієнтація  та процес  навчання;
3.    орієнтація на особистісні досягнення  учнів;
4. створення емоційно-актуального фону уроку;
5.     чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку;
6.    раціональна єдність словесних, наукових і практичних  методів  навчання;
7.     використання активних  методів навчання;
8.    зв’язок з раніше  вивченим, досвідом,  набутим учнем;
9. формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
10.    заохочення прагнень учнів знаходити  свій  спосіб  роботи з навчальним матеріалом.

Загально-педагогічні вимоги до уроку

1.                 Пріоритет особистості учня в організації  освітнього  процесу.
2.                 Врахування вікових та індивідуальних особливостей  учнів.
3.                 Орієнтація  на процес  навчання.
4.                 орієнтація на особистісні  досягнення  учнів.
5.                 Тривимірне навчання.
6.                 Створення емоційно-актуального фону уроку.
7.                 Педагогічний такт і культура мови.
8.                 Пізнавальна самостійність учнів.
9.                 Чітке визначення освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку.
10.            Безперервний  поступ.

Дидактичні вимоги до уроку

1.           Раціональне використання кожної хвилини уроку.
2.           Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання.
3.           Використання активних методів навчання.
4.           Зв’язок  з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем.
5.           Формування  вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.
6.           Індивідуалізація, диференціація  та інтенсифікація навчального процесу.
7.           Використання на рівні з предметами, що традиційно склалися, комплексних дисциплін.
8.      Використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються різноманітними носіями інформації.
9.   Заохочення  прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом.
10.      Організоване закінчення  уроку.

Психологічні вимоги

1.           Врахування психологічних особливостей кожного учня.
2.           Нормальний  психічний  стан і стійкий настрій вчителя і учнів.
3.           Розумна вимогливість і доброзичливість учителя до учнів.
4.           Педагогічна етика і психологічний такт.

Гігієнічні вимоги

1.           Температурний  режим.
2.           Норми освітлення.
3.           Провітрювання.
4.           Відповідність нормативам шкільних меблів.
5.           Чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів навчання.

Самоаналіз уроку

·                    Місце даного уроку в темі;
·                    специфіка уроку;
·                    тип  уроку;
·                    реалізація навчальної, розвиваючої, виховної мети уроку;
·                    розподіл навчального часу;
·                    використані методи навчання;
·                    використані форми навчання;

·                    здійснення диференційованого підходу до навчання;

вторник, 18 октября 2016 г.

Творча майстерня по створенню блогів

18 жовтня в ліцеї пройшло засідання "Творчої  майстерні"  викладача інформатики Євстратова Андрія Олександровича по створенню педагогами власних блогів.